แปรงฟันทุกวัน ทำไมฟันยังเหลือง

แปรงฟันทุกวัน ทำไมฟันยังเหลือง
อาจเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยง “ฟันเหลือง” ที่เราอาจไม่รู้ตัว

  1. การทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีสี ได้แก่ ชา กาแฟ ไวน์ น้ำอัดลม เป็นต้น แล้วละเลยการทำความสะอาดฟัน ทำให้สีจากอาหารเกาะตามแผ่นคราบจุลินทรีย์ สะสมจนเป็นคราบหินปูนสีเหลืองตามซอกฟันได้
  2. การสูบบุหรี่ ในควันบุหรี่จะมีสารประกอบต่าง ๆ มากมาย รวมถึงน้ำมันดิน หรือ ทาร์ ที่ทำให้เกิดคราบเกาะตามผิวฟัน ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ฟันเหลืองได้ นอกจากนี้ยังทำให้มีกลิ่นปากได้ด้วย
  3. การเลือกใช้แปรงสีฟันที่ไม่มีคุณภาพหรือไม่ได้เปลี่ยนแปรงสีฟันตามระยะเวลาที่กำหนดหรือทุก ๆ 3 เดือน ทำให้มีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดลดลง ซึ่งทำให้ไม่สามารถขจัดแผ่นคราบจุลินทรีย์ได้ จนสะสมเป็นคราบตามผิวฟันได้เช่นกัน
  4. การแปรงฟันไม่สะอาด ซึ่งเกิดจากการแปรงฟันที่ไม่ถูกวิธีหรือแปรงได้ไม่ทั่วถึง
  5. ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของทันตแพทย์ โดยเฉพาะในกรณีจัดฟัน ควรทำตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด รวมถึงการพบทันตแพทย์เพื่อขูดหินปูนเป็นประจำด้วย
ย้อนกลับด้านบน