วีเนียร์ หรือ การปิดผิวหน้าฟัน

วีเนียร์ หรือ การปิดผิวหน้าฟัน

เป็นการบูรณะฟันเพื่อปิดบริเวณผิวด้านหน้าของฟัน ด้วยวัสดุเซรามิกที่มีความบางและมีสีใกล้เคียงกับฟัน นิยมทำในบริเวณฟันหน้าบน/ล่าง ซึ่งจะให้การรักษาในกลุ่มที่ปัญหาดังเช่น
1.ผู้ที่มีปัญหาฟันเปลี่ยนสีจากสาเหตุต่างๆ
2.มีฟันบิ่น สั้นหรือมีรูปร่างที่ไม่ปกติ
3.มีปัญหาฟันขึ้นไม่ตรงแนว
4.มีฟันบิดจากแนวปกติรวมทั้งในรายที่มีฟันห่างเล็กน้อย
การทำวีเนียร์ ก็เป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ไขปัญหาสีและการเรียงตัวของฟัน เพื่อช่วยให้เรามีรอยยิ้มที่สดใสและเพิ่มความมั่นใจได้

ย้อนกลับด้านบน