02-0528816 , 098- 656-3965 info@ram2smiledental.com

การฟอกฟันขาว ด้วยแสงเย็น

การฟอกฟันขาว ด้วยแสงเย็น

การฟอกฟันขาว ด้วยแสงเย็น

การฟอกฟันขาว ด้วยแสงเย็น
เป็นการฟอกสีฟันภายในคลินิก โดยใช้แสง LED (ซึ่งมีข้อดีกว่าการใช้หลอดฮาโลเจนหรือเลเซอร์ที่มีความร้อนจากพลังงานแสง มาเกิดที่ตัวฟันด้วย) มากระตุ้นน้ำยาฟอกสีฟัน ให้สามารถแทรกซึมเข้าไปในผิวฟัน และทำปฏิกิริยาให้เม็ดสีบนเนื้อฟันเกิดการแตกตัวได้ดีขึ้น ซึ่งใช้ระยะเวลาสั้นๆ ในคลินิก ประมาณ 1-2 ชั่วโมง ก็จะช่วยให้ฟันขาวขึ้น สามารถเสริมความมั่นใจและบุคลิกได้มากขึ้น

Author Info

admin

No Comments

Comments are closed.