02-0528816 , 098- 656-3965 info@ram2smiledental.com

ขั้นตอนการรักษารากฟัน

ขั้นตอนการรักษารากฟัน

ขั้นตอนการรักษารากฟัน


การรักษารากฟัน คือขบวนการกำจัดเนื้อเยื่อในโพรงฟันและคลองรากฟันที่มีการติดเชื้อ และอักเสบ ร่วมกับการทำความสะอาดในคลองรากฟันให้ปราศจากเชื้อโรค จากนั้นจึงอุดคลองรากฟันและบูรณะตัวฟันเพื่อความแข็งแรงและสวยงามให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ
สาเหตุส่วนใหญ่ของฟันที่ต้องได้รับการรักษารากฟัน เป็นฟันที่ผุลึกมากจนทะลุโพรงประสาทฟัน ฟันที่ร้าว แตกหัก หรือสึกจนทะลุโพรงประสาทฟัน และฟันที่ได้รับแรงกระแทกจากอุบัติเหตุ ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่ทำให้มีเชื้อโรคเข้าไปในโพรงประสาทฟันและทำให้เกิดการติดเชื้อของเนื้อเยื่อในโพรงประสาทฟันได้

1.เมื่อมีฟันผุลุกลามจนถึงโพรงประสาทฟัน ทำให้เกิดการอักเสบและติดเชื้อและมีการลุกลามไปยังปลายรากฟัน

2.ขั้นตอนแรก ทันตแพทย์จะทำการฉีดยาชา แล้วจึงทำการกรอรอยผุออกทั้งหมดและเปิดทางไปยังโพรงประสาทฟัน

3.เมื่อกำจัดรอยผุออกจนหมดแล้ว ก็จะเริ่มทำการประเมินความยาวของรากฟัน และทำความสะอาดโดยใช้เครื่องมือขนาดเล็กพร้อมล้างทำความสะอาดบริเวณผิวคลองรากฟันที่มีการติดเชื้อ จากนั้นจะใส่ยาในคลองรากฟันแล้วปิดทับด้วยวัสดุอุดชั่วคราว

4.เมื่อคลองรากฟันสะอาดดีแล้ว ก็จะทำการอุดรากฟันด้วยวัสดุอุดถาวร

5.เมื่ออุดรากฟันจนเต็มแล้ว ทันตแพทย์ก็จะทำการเสริมแกนฟันลงไปในส่วนต้นของรากฟัน เพื่อเป็นหลักยึดให้แกนฟัน ก่อนจะครอบฟันถาวร

6.เมื่อฟันที่รักษาไม่มีอาการใดๆแล้ว ทันตแพทย์ก็จะทำครอบฟัน เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้ฟันให้ใช้งานได้ตามปกติ

7.ทันตแพทย์จะแนะนำวิธีการใช้งานและการทำความสะอาด เพื่อให้ครอบฟันใช้งานได้ตามปกติต่อไป

8.ควรตรวจสุขภาพฟันและครอบฟัน ทุกๆ 6 เดือน

Author Info

admin

No Comments

Comments are closed.